Blanketter

På denna sida hittar du de blanketter för granskningsbegäran och rättelseyrkande som avses i personuppgiftslagen:
Blankett för den registrerade för begäran av journalhandling
Blankett för yrkande av rättelse i registeruppgifter
Anmärkning mot vården eller bemötandet

Blanketterna ska skickas undertecknade till adressen:
Finlands Hudsjukhus Ab
Salomonsgatan 1
00100 Helsingfors

Ihosairaala