Allergier med lungsymtom

Lungläkarens mottagning kompletterar Hudsjukhusets allergibehandlingsutbud. Specialkompetensen hos våra specialistläkare i lungsjukdomar och allergologi är undersökningar och behandling av astma och allergier samt allergen immunterapi. Utöver detta får du hjälp t.ex. i att sluta röka.

Vid allergiutredningar har våra specialister tillgång till ett omfattande utbud av allergitester och provtagningen sker i vårt eget laboratorium. Efter att orsaken till allergin utretts kan man tillsammans med läkaren välja rätt medicinering samt överväga allergen immunterapi. På Hudsjukhuset utförs allergen immunterapi för närvarande endast genom sublinguala tabletter som är tillgängliga för bl.a. höallergi och i fortsättningen även för björkallergi. När det gäller allergier med hudsymtom lönar det sig att vända sig till andra läkare på allergikliniken.

Våra lungläkare har tillgång också till sedvanliga lungundersökningar, såsom PEF-mätningar och spirometri. Eventuella avbildningsundersökningar utförs med remiss i våra partners lokaler eller på en plats som kunden själva valt.

Boka tid till lungläkarens mottagning >

Till din tjänst

MD, specialistläkare i lungsjukdomar och allergologi

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan tjänst.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}
Ihosairaala