Barns hud

Barn har känslig hud och behandlingen av deras hud har sina egna särdrag. Typiska hudproblem hos barn är t.ex. olika slags utslag och allergier. Hudbesvären beror ofta på barnets huds egna grundstruktur, externa irritament eller så är de förknippade med vissa infektionssjukdomar.

Till Hudsjukhusets team hör en mängd erfarna läkare som specialiserat sig på hudsjukdomar hos barn och vars favoritpatienter är barn.

Vi har egna specialister för barn med känslig hud och dess problem, hos vilka du kan boka tid i fråga om alla hudsjukdomar.

Till din tjänst

MD, specialist i dermatologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialistläkare i hud- och könssjukdomar
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialiserande läkare inom hudsjukdomar
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialistläkare inom hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi och patologi
MD, specialist i dermatologi
MD, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi
Docent, MKD, dermatolog
ML, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialistläkare för hudsjukdomar
ML, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
ML, specialist i hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
Docent, medicine doktor, specialist i dermatologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MKD, specialist i dermatologi och allergoglogi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi
ML, specialiserande läkare i hudsjukdomar
ML, specialistläkare inom hudsjukdomar och allergologi
ML, specialist i dermatologi
Specialist i dermatologi och allergologi

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan tjänst.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}
Ihosairaala