Sonja-Hahtola-web

Sonja Hahtola

MKD, specialist i dermatologi och allergoglogi
"Vården bygger på ett helhetsmässigt möte med patienten"

Sonja Hahtola blev hudläkare då hon forskade i området. Samtidigt märkte hon hur varierande hudsjukdomarnas verkligen var. Det att hudsjukdomar är så vanliga och har så stor inverkan på patientens livskvalitet ger möjlighet att hjälpa en stor mängd patienter, vilket i sin tur gör arbetet betydelsefullt. ”Hudsjukdomar är ett brett och krävande område inom medicin, där den rätta diagnosen ofta fås via detektivarbete: genom att lyssna på patientens berättelse, undersöka patienten noggrant samt vid behov göra kompletterande undersökningar.” “Jag lyssnar på mina patienter lyhört och vill skapa en förtrolig atmosfär på min mottagning. Hudsjukdomarnas inverkan på olika delområden i patientens liv är ofta större än endast det utslag som är synligt och därför vill jag uppmärksamma patienten som kommer till min mottagning på ett övergripande sätt. Jag sköter gärna patienter i olika åldrar. Etersom jag är fyrabarnsmor vet jag hur man ska bemöta barnpatienter individuellt.” Sonja är doktor inom medicin och kirurgi och under de senaste åren har hon speciellt fokuserat på hudkirurgiska åtgärder, men hon sköter alla typer av hudsjukdomar. Vid sidan av det kliniska arbetet är hon aktiv forskare och vill utveckla sitt kunnande kontinuerligt. För Sonja är det viktigt att lära sig, eftersom området utvecklas hela tiden och vårdpraxisen förändras när forskningsdata inom olika ämnen ökar.

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan expert.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}

Specialkompetenser

Språk

Germande
Englishen
Finnishfi
Swedishsv

Priser

  • 20 min 128 €*
  • 45 min 205 €*

Allmän pI priset för mottagningen ingår förutom själva mottagningstiden, dessutom utförandet av alla skriftliga anteckningar som specialisten gör i journalerna, samt den tid som krävs för att bekanta sig med eventuella förhandsuppgifter. Förutom själva mottagningsavgiften debiteras en poliklinikavgift på 34,00 €, i vilken ingår e-recept. Utöver detta debiteras också en Kanta-avgift på 3,50 €. Eventuella undersökningar och ingrepp som utförs på mottagningen debiteras separat. FPA-ersättningen är inte beaktad i prisena. Du kan bekanta dig med diverse kostnadsuppskattningar på vår prislista.

Fakta

  • Medicine och kirurgie doktor
  • Specialist i dermatologi och allergologi
Ihosairaala