Allergi

Allergi är en allmän benämning för ett tillstånd där immunförsvaret reagerar för kraftigt på externa irritationer och orsakar symtom. Det kan t.ex. vara fråga om pollen som hamnat i luftvägarna, ett födoämne eller ett annat ämne som råkat i kontakt med huden. Allergi är alltså hudens överkänslighet mot dessa externa substanser.

Hudsjukhusets allergologer har satt sig in i utredningen och behandlingen av allergier såväl inom kontakt-, födoämnes- som luftvägsallergier. Även barnpatienter med allergier har sina egna specialister. För behandling av allergier med lungsymtom och astma kan man uppsöka lungläkarens mottagning.

Rätta läkemedel tyglar symtomen, immunterapi ger bestående lindring

Det finns många slag av allergier och behandlingen varierar från fall till fall. Typiska allergiska symtom är t.ex. klåda, rodnad, hudirritation, svidande och rinnande ögon, snuva, astma samt övriga luftvägssymtom. Behandlingen av allergin inleds genom att utreda den faktor som orsakar allergin, dvs. allergenen. När man vet vad orsaken till allergin är, kan man välja rätt medicinering, tidsanpassa behandlingen rätt samt överväga immunterapi i fall med svåra symtom.

Våra specialister i dermatologi och allergologi hjälper dig vid hudallergier och allergier som ger lungsymtom.
Våra specialister på barnens allergier hjälper även i att utreda små barns allergier och hudsymptom.
En allergimisstanke kan bekräftas genom laboratorieprover även utan remiss, vilket även underlättar planering av vården.

Till din tjänst

ML, specialist i hudsjukdomar
ML, läkare under specialistutbildning inom hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialistläkare i hud- och könssjukdomar
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialistläkare för hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialiserande läkare inom hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialistläkare i lungsjukdomar och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MKD, specialist i dermatologi och allergoglogi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
ML, specialiserande läkare i hudsjukdomar
ML, specialistläkare inom hudsjukdomar och allergologi

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan tjänst.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}
Ihosairaala