Bröstförstoring med kroppseget fett

Fettöverföring till brösten är ett naturligt sätt att förstora och omforma brösten med hjälp av kroppseget fett.

Fettöverföring är ett naturligare alternativ till förstoring med implantat. Överföring av kroppseget fett ger brösten ett något rundare och fylligare utseende. Ingreppet förutsätter att det finns tillräckligt med fett i patientens kropp för ingreppet.

Patientens önskemål och vilka resultat som kan uppnås diskuteras alltid noggrant under ett konsultationsbesök hos plastikkirurgen innan en operationstid bokas. Behandlingen planeras individuellt och den lämpligaste behandlingen för patienten väljs.

Boka tid till en kostnadsfri konsultation för plastikkirurgi >
Boka tid till mottagning hos plastikkirurg >

Bröstförstoring med fettöverföring

Bröstförstoringar och -lyft samt omformande av bröst kan utföras med hjälp av patientens eget fett. Som namnet antyder handlar en fettöverföring om att överföra patientens egna fettvävnad från ett annat ställe i kroppen till bröstområdet. Målet är att det överförda fettet ska fästa vid det nya området och bilda en egen blodcirkulation och fungera som en naturlig del av kroppen.

Bröstförstoring med fettöverföring kräver att patienten har tillräckligt med fett. En tillräcklig mängd fett finns ofta i buken, kärlekshandtagen, skinkor eller lår, men om patienten är mycket smal är detta inte alltid möjligt.

Fettöverföring till brösten är ett bra val när man vill ha måttliga förändringar

Fettöverföring till brösten är ett vanligt ingrepp och lämpar sig särskilt väl när patienten vill ha lite mer rundhet och mjukhet i brösten. Om det önskade resultatet är en halv kupstorlek större bröst, kan detta uppnås med bara en fettöverföring. Av det fett som överförs fästs ungefär 50–80 procent, och det slutliga resultatet ses cirka 2–3 månader efter operationen. Ingreppet kan upprepas vid behov.

För att uppnå önskad kupstorlek kan det krävas att ingreppet upprepas två eller fler gånger. Fettöverföring rekommenderas inte om patienten vill öka sin kupstorlek med mer än en kupstorlek, utan då är implantat ett bättre alternativ.

Fettöverföring ger ett naturligt och permanent resultat

Fördelen med fettöverföring är att ingreppet använder patientens egen fettvävnad som sedan blir en naturlig del av kroppen. När man går upp i vikt växer brösten, och när man går ner i vikt blir de mindre, precis som resten av kroppen.

Fettöverföring ger ett naturligt slutresultat och kräver inga ytterligare operationer i framtiden. Som jämförelse kan nämnas att implantat har en livslängd på cirka 10–20 år, varefter de måste ersättas genom en ny operation. En fettöverföring däremot är en permanent lösning som kräver inga ytterligare operationer.

Återhämtningen efter en fettöverföring går snabbt

Fettöverföring är ett relativt lätt ingrepp och patienten kan återgå till arbetet redan efter en vecka. Området där fettet tas ut är vanligtvis smärtsamt i några dagar efter ingreppet, och blåmärken kan förekomma. Bröstområdet bör hållas varmt i minst några veckor för att säkerställa att fettvävnaden fästs på bästa möjliga sätt. I det område där fettet togs används kompressionsplagg i cirka två veckor efter ingreppet. Detta hjälper området att återhämta sig och minskar risken för ojämnheter och vätskeansamlingar.

Fettöverföringen tar cirka 2–3 timmar beroende på omfattningen av ingreppet och den utförs ofta under lokalbedövning. Även narkos erbjuds om patienten så önskar.

Fettöverföringen lämnar några millimeter stora stickärr i det område där fettet tas ut och på stället det överförs till. Placeringen av ärren planeras väl på förhand redan under konsultationsbesöket så att de döljs så väl som möjligt. Patienten får noggranna instruktioner för sårvård för att minimera ärr.

Det slutliga resultatet av en fettöverföring till brösten är synlig cirka 2–3 månader efter operationen. Då kan man se hur stor del av fettvävnaden som har fästs till bröstområdet.

Boka tid till en kostnadsfri konsultation för plastikkirurgi >
Boka tid till mottagning hos plastikkirurg >

Till din tjänst

MD, specialist i plastikkirurgi
MD, specialist i plastikkirurgi

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan tjänst.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}
Ihosairaala