Plastikkirurgi

En plastikkirurg är expert på estetiska behandlingar som du kan vända dig till i alla frågor kring ditt utseende, oavsett om det gäller ett problem orsakat av en sjukdom eller ett rent estetiskt ingrepp.

Plastikkirurgens tjänster inkluderar:

 • Utjämning av rynkor och hudfåror
 • Korrigering av ärr och slipning av acneärr
 • Ögonlocksoperationer
 • Fettransplantationer
 • Facelift – ansikts/nacklyft
 • Avlägsnande av födelsemärken

Behandlingsbehovet bedöms vid första besöket

Behandlingsvägen inleds med ett konsultativt besök, där vi går igenom din situation och behandlingsmålen inför själva ingreppet. Under samtalet kan du prata om dina behov och mål samt ställa frågor om saker du undrar över. Plastikkirurgen intervjuar dig och berättar om de behandlingsalternativ som passar din situation och vilka resultat som kan uppnås med dem. Samtidigt går vi igenom stegen för att förbereda ingreppet, risker förknippade med det samt anvisningen för eftervård.

Besluten fattas alltid i samförstånd mellan patient och plastikkirurg. Om fördelarna som uppnås av ingreppet uppskattas till större än riskerna kan vi boka en tid för ingreppet. Många borttagningar av födelsemärken och injektionsbehandlingar för hudfåror kan göras redan under samma besök.

Priserna på ingreppen bestäms av hur lång tid de tar och vilken metod som används. Vid ditt första besök får du också en kostnadsberäkning för ingreppet.

Utjämning av rynkor och hudfåror med injektionsbehandlingar

Injektionsbehandlingar är ett effektivt och säkert sätt att förhindra hudens ålderstecken. Ögonvråns skrattrynkor, linjer runt munnen och Sibeliusrynkan i pannan är typiska ställen där förändringar behandlas med injektioner. Injektioner kan också hjälpa vid insjunkna kindben och tinningar samt vid överdriven svettning i armhålorna.

Det finns två typer av injektionsbehandlingar: fillerbehandlingar och botulinumbehandlingar. Plastikkirurgen bedömer det bästa tillvägagångssättet för att uppnå ett optimalt resultat. Injektionsbehandlingar är snabba procedurer och resultatet syns genast, utan lång återhämtningstid. Behandlingen kan ofta göras redan vid första besöket på mottagningen. Vid behov bokar du en separat tid för ingreppet.

Korrigering av ärr med operation och laser

Att reparera ärr är en specialkompetens hos plastikkirurger. Vid korrigering av ärr kan vi slipa ärret med laser, eller ändra dess riktning genom att operera in hudtransplantat som följer hudlinjerna så att ärret inte syns så tydligt. Ibland kan ett djupt ärr också skäras bort, eller så kan gropen som ärret lämnat fyllas med subkutan fettransplantation.

Vid korrigering av ärr är det bra att komma ihåg att ingreppet bara kan göras ungefär ett år efter att ärret blev till. Ärr läker långsamt och för att undvika onödiga ingrepp bör du först låta naturen göra sitt jobb.

Behovet av ärrkorrigering diskuteras alltid först under mottagningsbesöket innan själva ingreppet. Uner mottagningen går vi igenom mål, risker och ett realistiskt uppnåeligt slutresultat. Utifrån diskussionen beslutar vi gemensamt om en lämplig behandlingsform.

Ögonlocksoperationer är inte bara estetiska ingrepp utan även sjukvård

En ögonlocksoperation är ett mycket vanligt, mindre ingrepp för att åtgärda trötta och hängande ögonlock. En ögonlocksoperation, eller blefaroplastik, utförs när det finns för mycket hud på de övre ögonlocken som trycker på ögonfransarna och stör patienten.

Extra hud på de övre ögonlocken kan också orsaka muskelspänningar och huvudvärk då patienten måste höja ögonbrynen för att lyfta ögonlocken. Ibland finns det så mycket hud att ögonlocken begränsar synfältet och hänger som ett synhinder i ögonvrån. I så fall omfattas operationen av sjukvården och berättigar till FPA-ersättning.

Ögonlockskirurgi och dess individuella behandlingsplan diskuteras alltid i förväg på plastikkirurgens mottagning.

Borttagning av födelsemärken med operation och laser

En plastikkirurgs expertis omfattar också borttagning av födelsemärken, även från utmanande platser såsom ansiktet. Ett födelsemärke tas vanligtvis bort vid en misstänkt hudförändring, men också på grund av det obehag eller estetiska besvär det orsakar.

Vår plastikkirurg använder en koldioxidlaser, som kan användas för att snabbt och effektivt ta bort vissa typer av födelsemärken. Födelsemärken avlägsnas också kirurgiskt, varvid vi bedömer den estetiska effekten av ingreppet i förväg. Att minimera de synliga spåren av ingreppet hör till en plastikkirurgs specialkompetenser.

Ett enstaka födelsemärke på ett lätt ställe kan ibland tas bort under det första mottagningsbesöket, men vanligtvis bokas en separat tid för borttagning av födelsemärken efter konsultationen.

En plastikkirurg hjälper vid estetiska problem som stör livet

På plastikkirurgens mottagning får du hjälp med estetiska frågor, oavsett ålder och kön. Behandlingarna är inte dyrare än annan specialsjukhusvård; priserna består även här av läkarens arvode och materialkostnader. Plastikkirurgens mottagning besöks av vanliga människor som söker hjälp med estetiska besvär som stör deras liv.

Plastikkirurgens tjänster inkluderar:

 • Utjämning av rynkor och hudfåror
 • Korrigering av ärr och slipning av acneärr
 • Ögonlocksoperationer
 • Fettransplantationer
 • Facelift – ansikts/nacklyft
 • Avlägsnande av födelsemärken
Plastikkirurgiska ingrepp och behandlingar inleds alltid med en konsultation där patientens situation och målsättningar diskuteras före själva ingreppet. Konsultationsbesöket hos en sjukskötare med inriktning på plastikkirurgi är kostnadsfritt.
Hudcancer hör till ett av Hudsjukhusets specialområden. Våra experter tar hand om hela vårdvägen från diagnos till borttagning och uppföljning.
Kroniska sår kan i vissa fall behandlas genom kirurgi. Behandlingen inleds med ett konsultationsbesök under vilket såret undersöks och möjliga behandlingssätt kartläggs.
Funktionella och kosmetiska problem i intimområdet kan ofta korrigeras kirurgiskt.

Till din tjänst

ML, specialistläkare i plastikkirurgi
MD, specialist i plastikkirurgi
MD, specialist i plastikkirurgi
Medicine licentiat, Specialistläkare i plastikkirurgi
ML, specialistläkare i plastikkirurgi
MD, specialist i plastikkirurgi
ML, specialist i plastikkirurgi

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan tjänst.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}
Ihosairaala