Allergier hos barn

Allergier är några av de vanligaste besvär som behandlas hos barn. Olika utslag och födoämnesallergier är typiska och man måste ha specialkompetens för att utreda dessa.

I Hudsjukhusets team ingår en mängd erfarna läkare som specialiserat sig på allergier hos barn och vars favoritpatienter är barn. I vårt laboratorium kan provtagning utföras på överenskomna tider också när det gäller barnpatienter.
Boka tid för ditt barn >

Till din tjänst

ML, läkare under specialistutbildning inom hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialistläkare i hud- och könssjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialistläkare för hudsjukdomar
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialiserande läkare inom hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MKD, specialist i dermatologi och allergoglogi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
ML, specialiserande läkare i hudsjukdomar
ML, specialistläkare inom hudsjukdomar och allergologi
Specialist i dermatologi och allergologi

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan tjänst.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}
Ihosairaala