Allergibehandling

Allergi är den övergripande benämningen på ett tillstånd där kroppens försvar eller immunsystem reagerar för starkt på yttre faktorer. Detta kan till exempel vara pollen i luftvägarna, ett livsmedel eller ett ämne som kommit i kontakt med huden. Allergi är därför kroppens överkänslighet mot dessa yttre faktorer.
Boka tid till allergikliniken >

Utredning av allergi är ett slags detektivarbete

På allergiläkarens mottagning börjar utredningen vanligtvis med en beskrivning av symtomen. Läkaren intervjuar patienten och frågar till exempel om symtomen, de omgivande faktorerna och till exempel kosten. Vissa symtom är typiska för vissa allergier, men i många fall kräver allergiutredningarna ytterligare undersökningar. Arvsfaktorer påverkar också: benägenheten för allergier ärvs och föräldrarnas allergier ökar risken för allergi avsevärt. En allergiläkares arbete är därför ett slags detektivarbete, där man genom att kombinera olika faktorer kan avgöra orsaken till allergin.

Läkaren har hjälp av en mängd olika undersökningar beroende på typ av symtom. Olika hud- och blodprover hjälper till att fastställa eventuella allergiframkallande ämnen, och det finns särskilda fysiologiska tester för lungsymtom. Symtomen kan ofta lindras tillfälligt med mediciner, men långtidsbehandling kräver att det allergiframkallande ämnet identifieras för att undvika ytterligare symtom.

Allergilindring genom hyposensibilisering

Hyposensibilisering är ett effektivt sätt att besegra allergi. Utgångspunkten för behandlingen är att allergier orsakar sjukdom, såsom allergisk snuva, astma eller olika ögonsymtom. Syftet med hyposensibilisering är att gradvis bygga upp kroppens immunförsvar mot den allergiframkallande substansen för att eliminera alla typer av allergiska symtom och minska risken för astma i framtiden. På specialistens mottagning utförs nödvändig kartläggning av bakgrunden till symtomen och allergitester. Om symptomen är begränsade till de övre luftvägarna krävs vanligtvis inte mer omfattande lungundersökningar. Den första dosen ges på ett kontrollerat sätt på plats. Därefter fortsätter behandlingen på egen hand och varar vanligtvis i 3 år.

På Hudsjukhuset ges för närvarande hyposensibilisering som tabletter och lösningar, och de vanligaste hyposensibiliseringsbehandlingarna gäller björk och hö. Specialister på hyposensibilisering är våra specialister i lungsjukdomar och allergologi, vilka det är värt att vända sig till även vid allergisk astma och andra allergier med symtom från lungorna. Närmare information om lungläkarmottagningen finns här >.
Boka tid hos lungläkare >

Ofta enkelt att få bukt med allergier

För de flesta allergier finns det goda riktlinjer för behandling och i vissa fall också mediciner. Huvudbehandlingen består dock i att identifiera och undvika den allergiska faktorn. Det är därför viktigt att konsultera en allergiläkare om det inte finns någon klar orsak till symtomen och de är långvariga. Moderna tester och läkarens erfarenhet hjälper till att klargöra situationen och det man får ofta bukt med allergin.

Hudsjukhusets hudläkare gör nödvändiga allergitester och hyposensibiliseringsbehandlingar enligt din specifika situation. Våra specialister är också bra på att utreda barns födoämnesallergier och diagnostik och behandling av astma.
Boka tid till allergikliniken >

Specialistmottagnings Pris, beroende på läkare Inkl. Fpa-ersättning och poliklinikavgift
Max. 20 min 132.21 € 136.21 €
Max. 30 min 163.29 € 167.29 €
Max. 45 min 243.76 € 247.76 €
Max. 60 min 324.23 € 328.23 €
Vårdanvisning per telefon, eventuellt recept 56.33 € 69.33 €
Utlåtande, vanligt (B-utlåtande) 74.72 € 68.72 €
Utlåtande, omfattande (B-utlåtande) 96.56 € 86.56 €
Utlåtande, mycket omfattande och grundligt (B2-utlåtande) 113.81 € 98.81 €
Intyg, vanligt (A-intyg) 17.24 € 15.24 €
E-utlåtande (till försäkringsbolag) 28.74 € 28.74 €
Övriga intyg Från 40.24 € Från 38.24 €

Till din tjänst

ML, läkare under specialistutbildning inom hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialistläkare i hud- och könssjukdomar
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialistläkare för hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialiserande läkare inom hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialistläkare i lungsjukdomar och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MKD, specialist i dermatologi och allergoglogi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi
ML, specialiserande läkare i hudsjukdomar
ML, specialistläkare inom hudsjukdomar och allergologi
Specialist i dermatologi och allergologi

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan tjänst.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}
Ihosairaala