Kontroll av födelsemärken och hudförändringar

Det finns många former, färger och konsistenser på födelsemärken och en vanlig människa kanske inte fäster någon uppmärksamhet vid dem. Ibland kan en brun prick som ser ut som ett vanligt födelsemärke vara något helt annat, någon annan slags hudförändring.
Boka tid till mottagningen >

Förutom melanom är exempelvis basalcellscancer, skivepitelcancer samt aktinisk keratos, som förekommer speciellt hos den äldre befolkningen, ganska vanliga och en tidig upptäckt av dem garanterar ett bättre vårdresultat med lättare vård. Dessa förändringar ser oftast inte ens ut som födelsemärken, utan de kan påminna till exempel om utslagsfläckar.

När bör födelsemärken kontrolleras av sakkunnig?

För kontroll av födelsemärken finns ingen entydig sållningsanvisning, utan man söker sig till kontroll enligt behov. Det finns ändå vissa faktorer som ökar risken för en elakartad hudförändring och som gör att regelbunden kontroll av huden rekommenderas. Risken för melanom ökar till exempel om man har:

  • rikligt med födelsemärken
  • tidigare insjuknat i melanom
  • genetisk benägenhet för melanom (melanomfall i närmaste släkten)
  • bränt huden mycket
  • utsatts för riklig UV-strålning i barndomen eller ungdomen

Det lönar sig även att gå på kontroll om man märker någon förändring i födelsemärket vad gäller storlek, färg eller form. Förändringar kan även vara normala och de betyder inte automatiskt att något skulle vara fel, men det är ändå bra att få saken bedömd av en sakkunnig.

Födelsemärken kontrolleras genom att se på dem och vid behov tas de bort för laboratorieundersökning

Hudläkaren inleder vanligtvis granskningen av födelsemärkena med att fråga bakgrundsuppgifter, eftersom till exempel melanom som förekommit hos någon nära släkting kan ge signaler om genetisk benägenhet och därmed ha inverkan på den fortsatta uppföljningen.

Efter samtalet klär patienten av sig och läkaren granskar alla födelsemärken på kroppen genom att se på dem. Födelsemärken som kräver noggrannare utvärdering hittas snabbt och de granskas närmare med ett dermatoskop, som är ett av hudläkarens viktigaste hjälpmedel.

Under granskningen beslutar läkaren om eventuella fortsatta åtgärder som kan behövas. För närmare diagnostik kan en provbit tas av ett misstänkt födelsemärke eller annan hudförändring. Födelsemärket kan också avlägsnas helt för att undersökas av patolog, vilket görs vid ett separat besök som man bokar tid för. Vissa läkare tar även bort födelsemärken i samband med det första besöket. Ett födelsemärke med avvikande utseende kan även fotograferas med tanke på uppföljningen.

Även födelsemärken som är kosmetiskt störande eller till exempel sitter på ett område som är utsatt för skavning kan tas bort efter hudläkarens övervägande, om patienten så önskar, fastän det inte existerar någon misstanke om att födelsemärket skulle vara elakartat.

Födelsemärken, borttagning av födelsemärken och hudcancer hör till Hudsjukhusets specialkunnande

Kontroll av födelsemärken och olika hudcancerformer är våra tyngdpunktsområden och på Hudsjukhuset arbetar också ett flertal specialsakkunniga på hudförändringar, som ger dig svar på frågor som du funderar på. Hos oss finns även specialister för krävande hudcanceroperationer, till vilka man kommer genast utan långa köer.

Hudförändringar kan även skötas utan operation

PDT-behandling, dvs. fotodynamisk terapi, är en precisionsmetod som grundar sig på ljus och med vilken hudförändringar kan vårdas utan operation. PDT-ljusbehandling kan användas exempelvis i förstadierna av skivepitelcancer och för vård av basalcellscancer. På huden breds ett medel ut, som hjälper till att rikta ljuset endast på de dåliga cellerna.

Om du misstänker en hudförändring, kontakta våra sakkunniga. På deras mottagning får du hjälp och tilläggsinformation om vårdalternativ som passar dig.
Boka tid till födelsemärkes- och hudförändringsmottagningen >

I samband med ditt besök kommer du överens med läkaren om borttagning av födelsemärken och vilken metod som används för det. Seborroisk keratos (åldersvårtor) kan nästan alltid tas bort genom att skrapa med en kyrett. När det gäller andra födelsemärken kan man direkt boka tid för åtgärden genom att ringa till vår kundtjänst på nummer 010 419 2000. Tilläggsinformation om snabb borttagning av födelsemärken som görs vid första besöket hittar du i avsnittet Borttagning av födelsemärken och hudförändringar.

Till din tjänst

ML, specialist i hudsjukdomar
ML, läkare under specialistutbildning inom hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialistläkare i hud- och könssjukdomar
Specialist i hudsjukdomar och allergologi
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialiserande läkare inom hudsjukdomar
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
ML, specialist i hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialistläkare inom hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi och patologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
MD, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialistläkare för hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MKD, dermatolog
ML, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialistläkare för hudsjukdomar
Docent, MD, specialist i dermatologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
ML, specialist i hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
MD, specialiserande läkare inom hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
Docent, medicine doktor, specialist i dermatologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MKD, specialist i dermatologi och allergoglogi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi
ML, specialiserande läkare i hudsjukdomar
ML, specialistläkare inom hudsjukdomar och allergologi
ML, specialist i dermatologi
Specialist i dermatologi och allergologi

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan tjänst.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}
Ihosairaala