Behandling av sexuellt överförda sjukdomar

Sexuellt överförda sjukdomar är en otäck överraskning som vem som helst kan råka ut för. Sjukdomarna är emellertid väl påvisbara genom olika laboratorieprov och det finns effektiva läkemedel för att behandla dem. Varje år behandlar Hudsjukhusets specialister otaliga fall och du kan sköta ditt ärende med dem fullständigt konfidentiellt. Det lönar sig inte att försena behandlingen bara för att man är generad.
Boka tid hos specialist >

Uppsök läkare direkt vid symtom

Symtom på en sexuellt överförd sjukdom förekommer vanligtvis i genitalområdet, men också i slemhinnorna i stjärten eller svalget. Om du har misstänkta symtom kanske du vill boka tid direkt hos en läkare. Det gör att du kan få en snabb diagnos, få den bekräftad med laboratorietester och börja behandlingen snabbt. Även om du vet att din partner är smittad bör du boka tid hos läkare. Du kan också kolla upp en misstänkt smitta med endast laboratorieprov

Beroende på sjukdomen och symtomen är den typiska behandlingen för sexuellt överförda sjukdomar antibiotika i form av en kur, en enda oral dos eller en lokal injektion. Synligt kondylom kan också frysas eller behandlas med laser, beroende på situationen. Efter avslutad behandling kan ytterligare laboratorieprover tas för att kolla att behandlingen haft effekt.

Hjälp även mot andra problem i intimområdet

Ibland visar sig symtomen på sexuellt överförda sjukdomar vara något annat. Förutom sexuellt överförda sjukdomar inkluderar sjukdomar i genitalområdet även en mängd olika hudsjukdomar som även kan förekomma annanstans i kroppen.

Orsaken till klåda och rodnad kan vara förutom sexuellt överförda sjukdomar även torra slemhinnor eller jästinfektion. Andra typiska sjukdomar är lichen ruber planus, lichen sclerosus et atrophicus, kontakteksem och andra utslag.

Otypiska symtom i genitalområdet är det alltid bra att låta en hudläkare titta på.

Bokas tid hos specialist >

Till din tjänst

ML, specialist i hudsjukdomar
ML, läkare under specialistutbildning inom hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialistläkare i hud- och könssjukdomar
Specialist i hudsjukdomar och allergologi
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialiserande läkare inom hudsjukdomar
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi och patologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
MD, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi
Docent, MKD, dermatolog
ML, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialistläkare för hudsjukdomar
Docent, MD, specialist i dermatologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
ML, specialist i hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
MD, specialiserande läkare inom hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MKD, specialist i dermatologi och allergoglogi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi
ML, specialiserande läkare i hudsjukdomar
ML, specialistläkare inom hudsjukdomar och allergologi
ML, specialist i dermatologi
Specialist i dermatologi och allergologi

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan tjänst.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}
Ihosairaala