PrEP – förebyggande behandling mot HIV

PrEP-behandlingen är en medicinering som förebygger HIV-smitta och är avsedd för personer med onormalt hög smittorisk.

Boka tid till konsultation av PrEP-behandling >

 

PrEP står för Pre-Exposure Prophylaxis, dvs. förebyggande vård som sker före smitta. Som PrEP-läkemedel används ett antiretroviralt kombinationsläkemedel.

Behandlingens nödvändighet bedöms tillsammans med läkaren

Innan PrEP-behandlingen inleds kartläggs situationen med den behandlande läkaren. Behandlingen förutsätter regelbunden blodprovsuppföljning av den läkare som ordinerat medicineringen, alltså måste patienten förbinda sig vid behandlingen. Läkemedlet ska tas regelbundet enligt läkarens anvisningar för att säkerställa effekten och behandlingen fortsätter så länge den förhöjda smittorisken fortgår.

PrEP-läkemedlet ersätts inte av FPA.

En effektiv och säker metod för förebyggande av HIV

PrEP-behandlingen är en effektiv metod för förebyggande av HIV och vid undersökningar har man inte upptäckt smitta hos personer som använt läkemedlet korrekt. PrEP minskar därmed antalet HIV-smittor också på befolkningsnivån. Behandlingen har redan länge använts framgångsrikt runt om i världen, och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har upprättat en nationell vårdrekommendation för den också för Finland.

I samband med en behandling är det viktigt att komma ihåg att behandlingen inte förebygger smitta för andra könssjukdomar eller sjukdomar som smittar genom blod, utan användningen av kondom och rena injektionsredskap är alltid viktiga.
Boka tid till konsultation av PrEP-behandling >

Till din tjänst

ML, läkare under specialistutbildning inom hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi
MD, specialist i dermatologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialiserande läkare inom hudsjukdomar

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan tjänst.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}
Ihosairaala