Vanliga tjänster

Hudsjukhusets kärnverksamhet är behandling av hudsjukdomar, allergiska sjukdomar och sexuellt överförda sjukdomar. Vi sysselsätter mer än 30 specialister i hud-, allergi- och könssjukdomar, inklusive skribenter till nationella behandlingsrekommendationer (Gängse vård), forskare i nya behandlingar och ansvarsläkare vid olika sjukhus. Du kan boka tid hos dem för alla dina hudhälsoproblem. Hudsjukhusets allergiexpertis kompletteras av en lungläkare, och i estetiska problem kan du vända dig förutom till hudläkare med inriktning på estetiska behandlingar även till plastikkirurg.

I alla frågor kring din huds hälsa kan du boka tid hos våra hud-, allergi- och könssjukdomsspecialister.
Våra plastikkirurger är experter på estetiska behandlingar. Hos dem kan du boka tid i alla frågor kring utseende.
Till lungläkarens specialkompetens hör undersökning av allergier och astma samt toleransbehandling av allergier.
Vid vårt laboratorium kan du boka tid för din behandling eller utan remiss för testning av könssjukdomar och allergier.

Till din tjänst

MD, specialist i dermatologi
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialistläkare i plastikkirurgi
MD, specialist i dermatologi och patologi
MD, specialist i dermatologi
MD, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialistläkare för hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MKD, dermatolog
ML, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialistläkare för hudsjukdomar
Docent, MD, specialist i dermatologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialistläkare i lungsjukdomar och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
Docent, medicine doktor, specialist i dermatologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MKD, specialist i dermatologi och allergoglogi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan tjänst.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}
Ihosairaala