Lungläkarmottagning

Ett besök på lungläkarmottagningen kompletterar Hudsjukhusets utbud av allergibehandlingar. Våra specialläkare i lungsjukdomar och allergologi är specialiserade på undersökning och behandling av astma och allergier, samt hyposensibilisering vid allergier. Dessutom kan du till exempel få hjälp med att sluta röka.

För att utreda allergier har våra specialister tillgång till ett brett urval allergitester, och proverna tas i vårt eget laboratorium. När orsaken till allergin har hittats kan lämplig medicinering övervägas och sensibiliseringsbehandling övervägas tillsammans med läkare. På Hudsjukhuset ges hypersensibiliseringsbehandlingar för närvarande endast med sublinguala tabletter, som finns för bl.a. höallergi och i framtiden också för björkallergi. Om du har allergier med utslagssymtom är det bäst att vända sig till andra läkare på allergikliniken.

Våra lungläkare använder också de vanligaste lungundersökningarna, till exempel PEF-mätningar och spirometri. Eventuella avbildningsundersökningar utförs i våra samarbetspartners lokaler eller med remiss på en plats som kunden själv har valt.

Boka tid till lungläkarmottagningen >

Till din tjänst

MD, specialistläkare i lungsjukdomar och allergologi

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan tjänst.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}
Ihosairaala