Behandling av eksem

Olika eksem är ett vanligt hälsoproblem i västvärlden. Eksem visar sig på olika sätt och det finns också otaliga orsaker till dem, men därmed finns det också en mängd olika behandlingar och nya utvecklas ständigt.

Boka tid till hudläkares mottagning >

 

Behandling av eksem

Du kan själv främja hudens normala välbefinnande exempelvis genom god hygien och skonsam hudvård, det vill säga genom att undvika överdriven användning av tvål eller starka rengöringsmedel, samt vid behov använda baskrämer. Särskilt vid behandling av kroniska eksem spelar egenvården en viktig roll, men för att uppnå en bra balans i behandlingen krävs vanligtvis läkarhjälp.

Läkare har flera effektiva metoder att behandla olika eksem, och behandlingen beror på eksemets typ och svårighetsgrad. Behandlingsalternativen omfattar:

  • steroidkrämer för att minska inflammation
  • antihistaminer för att lindra klåda och allergisymtom
  • antibiotika eller antivirala medel om eksemet beror på en infektion
  • ljusbehandling (ljusterapi) i vissa fall
  • immunsuppressiva läkemedel vid svåra autoimmuna eksem

Behandling av eksem är kärnkompetens hos en hudläkare och en grundläggande pelare i Hudsjukhusets tjänster. Om du har eksem som orsakar problem eller stör ditt normala liv är det värt att boka tid och söka hjälp hos vår hudläkare.

Boka tid till hudläkares mottagning >

 

Till din tjänst

ML, specialist i hudsjukdomar
ML, läkare under specialistutbildning inom hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialistläkare i hud- och könssjukdomar
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialiserande läkare inom hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialistläkare inom hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi och patologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialistläkare för hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
Docent, MKD, dermatolog
ML, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialistläkare för hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
ML, specialist i hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialiserande läkare inom hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
Docent, medicine doktor, specialist i dermatologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MKD, specialist i dermatologi och allergoglogi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi
ML, specialiserande läkare i hudsjukdomar
ML, specialistläkare inom hudsjukdomar och allergologi
ML, specialist i dermatologi
Specialist i dermatologi och allergologi

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan tjänst.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}
Ihosairaala