Allergitester utan remiss

Allergier orsakar besvär för många, men ibland är det svårt att veta vad det är som orsakar symtomen. Utredningen underlättas av enkla allergitester som du kan komma till utan remiss. När orsaken till allergin utretts, är det lättare att undvika den eller alternativt hitta en lämplig läkemedels- eller immunterapibehandling.
Boka tid till allergitester >

Allergi är en allmän benämning för ett tillstånd där kroppens immunsystem reagerar för starkt på ett externt irritament. Det kan vara fråga om en substans som kommit i kontakt med huden eller t.ex. pollen som hamnat i luftvägarna.

Pollenallergier är allmänna – en rättidig förberedelse hjälper

De största orsakerna till allergi under sommaren i Finland är pollen som ger luftvägssymtom samt sveda och torrhet i ögonen hos många. Pollensäsongen börjar ofta redan i mars när al- och hasselträden börjar blomma, varefter björken orsakar huvudbry i april-maj. I mitten och slutet av sommaren är det olika slags hö som orsakar problem för allergiker.

Behandlingen av pollenallergi inleds med allergitester. Det är viktigt att utreda orsaken till allergin, eftersom detta gör det lättare att påbörja förberedelserna i rätt tid. Många behandlingar inleds redan i god tid innan pollensäsongen. Identifieringen av allergener möjliggör också en kartläggning av immunterapi som en bestående lösning för allergin.

Förmånliga tester för de allergener du önskar

Hudsjukhuset erbjuder ett omfattande sortiment av allergiundersökningar med vilka du utreder den eventuella orsaken till allergin. Allergidiagnosen underlättar fastställandet av korrekt medicinering samt när det gäller pollenallergier en rättidig förberedelse inför allergisäsongen. Våra specialister hjälper också med immunterapibehandlingar som ger en bestående lindring.

Allergier undersöks från blodprov och det behövs ingen paus från allergimedicineringen. Hos oss kan du genomgå tester utan läkarremiss och vi skickar resultaten för allergitesterna hem per post. Ytterligare information om tester samt en förteckning över de allergener som erbjuds hittar du här >

Boka tid till allergitester >


Förutom enskilda allergener ingår i vårt utbud undersökningar för allergigrupper samt en grundläggande screeningundersökning som kartlägger de vanligaste luftvägs- och födoämnesallergenerna.

Det lönar sig inte att testa födoämnesallergier i onödan

Observera att födoämnesallergier inte rekommenderas att undersökas utan remiss, eftersom testerna inte nödvändigtvis avslöjar hela sanningen. Testvärdena kan vara höga, även om allergiska reaktioner inte skulle uppkomma eller tvärtom t.ex. på grund av korsallergier. Vid utredning av födoämnesallergier lönar det sig att lita på de egna symtomen och att vid behov anlita specialisthjälp.

Däremot kan pollen-, djur- och andra allergier utredas genom allergitester. Vid läkemedels- och immunterapibehandlingar får du hjälp av våra specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi samt vid luftvägssymtom och pollenallergier av våra lungläkare.
Boka tid till allergitester >

Allergiundersökning Pris Rabatt
1 allergen (S -IgE) 53.92 € -
2 allergen (S -IgE) 102.84 € –5 €
3 allergen (S -IgE) 146.76 € –15 €
4 allergen (S -IgE) 185.68 € –30 €
5 allergen (S -IgE) 224.60 € –45 €
Följande allergener (S -IgE) + 38.92 € / st. –15 € / st.
Allergigrupper (S -Ige-Sse) 65.64 € -
Allergigrupper (S -Ige-Sse) 58.64 € (i samband med annan undersökning) –7 €
Basscreening och specifikation av vanliga allergener (S -Ige-Pse) 162.92 € -

Till din tjänst

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan tjänst.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}
Ihosairaala