Hudläkares mottagning

Hudsjukhusets kärntjänst är vård av hud-, allergi- och könssjukdomar. Det finns tusentals diagnoser inom hudsjukdomar och om du har något som helst som oroar dig gällande din hud kan du boka tid till våra erfarna specialläkare inom hudsjukdomar, som även är specialiserade inom allergologi och könssjukdomar.

Boka tid till hudläkare >

De vanligaste hudsjukdomarna som behandlas är till exempel akne, födelsemärken och hudförändringar, atopiskt eksem, psoriasis, nässelutslag dvs. urtikaria, olika eksem, allergier, rosacea, klåda, problem med hår och naglar, könssjukdomar och sjukdomar i slemhinnor.

Hudläkaren intervjuar patienten för att kartlägga eventuella bakomliggande faktorer som kan påverka sjukdomen samt undersöker symptomen. Ofta kan diagnosen konstateras redan via samtal och granskning av symptomen. Vid behov kan läkaren ordinera laboratorieundersökningar eller ta provbitar för att säkerställa diagnosen. Tillsammans med läkaren genomgås den fortsatta vården och anvisningar för vården hemma, och man kommer överens om eventuella fortsatta åtgärder.

Branschens bästa sakkunniga till din tjänst

På Hudsjukhuset arbetar ca 30 specialläkare inom hud-, allergi- och könssjukdomar. Till dessa hör såväl författare av nationella vårdrekommendationer som forskare av nya vårdformer samt sjukhusens ansvariga läkare. Till dem kan tid bokas i alla ärenden som gäller hudens hälsa.

Du kan bekanta dig med våra läkare och deras specialkunnande Sakkunniga-sidan Du kan också ringa oss på nummer 010 419 2000 och våra skötare hjälper dig att hitta rätt sakkunnig och att boka en tid.

Boka tid till hudläkare >

Till din tjänst

ML, specialist i hudsjukdomar
ML, läkare under specialistutbildning inom hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialistläkare i hud- och könssjukdomar
Specialist i hudsjukdomar och allergologi
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialiserande läkare inom hudsjukdomar
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
ML, specialist i hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialistläkare inom hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi och patologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
MD, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialistläkare för hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
Docent, MKD, dermatolog
ML, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialistläkare för hudsjukdomar
Docent, MD, specialist i dermatologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
ML, specialist i hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
MD, specialiserande läkare inom hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
Docent, medicine doktor, specialist i dermatologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MKD, specialist i dermatologi och allergoglogi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi
ML, specialiserande läkare i hudsjukdomar
ML, specialistläkare inom hudsjukdomar och allergologi
ML, specialist i dermatologi
Specialist i dermatologi och allergologi

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan tjänst.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}
Ihosairaala