Leena-Ackermann-web-1

Leena Ackermann

MD, specialist i dermatologi och allergologi
"Ögonen är en dermatologs främsta verktyg"

”Leena Ackermann är specialistläkare i hudsjukdomar med särskilt intresse i kontaktallergier. I sitt dagarbete fungerar hon som mastocytosspecialist på HUS Hud- och allergisjukhus samt som ansvarig läkare på allergiforskningscentralen. Leena sköter förutom allergier alla slags hudsjukdomar samt utför estetiska åtgärder. Leena är intresserad av vetenskaperna och biologi och valde dermatologyrket på grund av branschens visualitet.

“Jag har alltid varit en starkt visuell människa och i hudsjukdomar utgår diagnosen från en kontroll med blotta ögat och en granskning. Ögat blir vant att upptäcka väsentliga saker och är egentligen dermatologens viktigaste verktyg. Visualitet kombinerat med branschens mångsidighet och kommunikationen med patienten gör det intressant och utmanande. Jag vill alltid att patienten förstår situationen för att bli motiverad att sköta om den fortsatta behandlingen.”

Enligt Leena är patientens motivation en av nycklarna till goda behandlingsresultat, eftersom en fortgående lokalbehandling är särskilt viktig vid långvariga sjukdomar. Vid sidan om patientarbetet har Leena grundat en mastocytosgrupp som grundar sig på multiprofessionellt samarbete och som hjälper de som lider av den sällsynta sjukdomen mastocytos.

Enligt Leena är branschens snabba utveckling det bästa inom hudsjukdomar och hon vill delta i den aktivt. Nya behandlingar och ny forskningsdata finns tillgängligt hela tiden, vilket också utmanar läkaren att skaffa aktuell information och utvecklas.

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan expert.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}

Specialkompetenser

 • hudens kontaktallergier
 • hudens mastocytos
 • estetiska behandlingar (botulin- och fillerinjektioner, kemisk TCA-peeling)
 • atopiskt eksem
 • psoriasis
 • handeksem

Språk

Englishen
Finnishfi

Priser

 • 20 min 110,25€
 • 30 min 152,25€

Allmän pI priset för mottagningen ingår förutom själva mottagningstiden, dessutom utförandet av alla skriftliga anteckningar som specialisten gör i journalerna, samt den tid som krävs för att bekanta sig med eventuella förhandsuppgifter. Förutom själva mottagningsavgiften debiteras en poliklinikavgift på 31,82 €, i vilken ingår Kanta-avgiften samt e-recept. Eventuella undersökningar och ingrepp som utförs på mottagningen debiteras separat. FPA-ersättningen är inte beaktad i prisena. Du kan bekanta dig med diverse kostnadsuppskattningar på vår prislista.

Fakta

 • Medicine doktor
 • Specialist i dermatologi och allergologi
 • Botulin- och fillerbehandlingar är möjliga under första mottagningen. Vänligen boka två på varandra följande tider för dessa behandlingar (2 x 20 min)
Ihosairaala