Plastikkirurgmottagning

Plastikkirurgen är sakkunnig inom estetisk vård och dennas mottagning kan man kontakta i alla frågor gällande utseende, oberoende av om det gäller skada förorsakad av sjukdom eller en rent estetisk åtgärd.

Boka tid till plastikkirurgens mottagning >

 

Till plastikkirurgens tjänster hör:

  • Utjämning av rynkor och hudfåror
  • Ärrkorrigeringar och slipning av akneärr
  • Ögonlocksoperationer
  • Borttagning av födelsemärken

Vårdbehovet bedöms vid första besöket

Vårdstigen inleds med att konsultativt besök, där man går igenom patientens situation och målsättningen för vården innan första egentliga åtgärden utförs. Det handlar om ett samtal, där du kan berätta om dina behov och målsättningar samt fråga om saker som du undrar över. Plastikkirurgen intervjuar dig och berättar om vårdalternativ som skulle passa din situation och vilka resultat man kan nå med dem. Samtidigt gås förberedande åtgärder för ingreppet igenom, vilka risker som kan finnas samt anvisningar för eftervård.

Besluten görs alltid i samförstånd mellan patienten och plastikkirurgen. När den nytta som fås med åtgärden bedöms vara större än riskerna kan en ny tid reserveras för den kommande åtgärden. Många borttagningar av födelsemärken och injektionsvård av hudfåror kan utföras redan i samband med detta mottagningsbesök.

Åtgärdspriserna bestäms utgående från den tid som åtgår och metod som används, och från första besöket fås även en kostnadsuppskattning för åtgärden.

Slipning av rynkor och hudfåror med injektionsvård

Injektionsvård är en effektiv och trygg metod att förebygga ålderstecken på huden. Skrattrynkor i ögonvråna, fåror runt munnen samt pannans sibelius-rynkor är typiska ställen, vars förändringar sköts med injektioner. Med injektioner kan man även avhjälpa kindknotors och tinningens nersjunkna former samt stark svettning i armhålorna.

Det finns två typer av injektionsvård: behandling med fyllmedel och botulinvård. Plastikkirurgen bedömer det bästa sättet för att nå optimalt resultat. Injektionsvården är till sin natur en snabb åtgärd och resultatet syns genast utan lång konvalescenstid. Vården kan ofta ges redan i samband med första mottagningsbesöket. Vid behov bokas en separat tid för åtgärden.

Ärrkorrigeringar genom operation eller laser

Ärrkorrigering är plastikkirurgens specialkunnande. Vid ärrkorrigeringar kan ärret slipas med laser eller riktningen kan ändras genom operation med plastior, dvs. hudtransplantat längs med hudfårorna, så att de inte kan urskiljas så starkt. Ibland kan ett djupt ärr även opereras bort eller den grop som ärret lämnat kan fyllas med fettransplantat under huden.

Vid ärrkorrigering är det bra att komma ihåg att ingreppet kan utföras först ungefär ett år efter att ärret uppstått. Ärr läks långsamt och först ska man låta naturen göra sitt så att onödiga åtgärder undviks.

På mottagningsbesöket innan den egentliga åtgärden diskuterar man alltid först om behovet av ärrkorrigering. Under träffen går man igenom målsättningarna, riskerna och det slutresultat som är realistiskt att nå. På basis av samtalet beslutar man gemensamt vilken vårdmetod som är lämplig.

Ögonlocksoperationer är förutom estetiska även sjukvård

Ögonlocksoperation är en mycket vanlig, liten åtgärd med vilken trötta och hängande ögonlock lindras. Operation av de övre ögonlocken, dvs. blepharoplastia, görs när de övre ögonlocken har för mycket hud som trycker mot ögonfransarna och stör patienten.

Extra hud på de övre ögonlocken kan även orsaka muskelspänningar och huvudvärk då patienten är tvungen att höja sina ögonbryn för att lätta på ögonlocken. Ibland finns det så mycket hud att ögonlocken begränsar synfältet när de hänger i ögonvrån som hinder för sikten. I detta fall hör operationen till sjukvården och är även ersättningsbar från Fpa.

På plastikkirurgens mottagning diskuteras alltid ögonlocksoperationen och den individuella vårdplanen på förhand.

Borttagning av födelsemärken med operation eller laser

Till plastikkirurgens yrkeskunskap hör också borttagning av födelsemärken, även från utmanande ställen såsom ansiktet. Födelsemärket tas vanligtvis bort om man misstänker en hudförändring, men också om det förorsakar obehag eller en estetisk olägenhet.

Våra plastikkirurger har tillgång till en koldioxidlaser, med vilken vissa typer av födelsemärken kan tas bort snabbt och effektivt. Födelsemärken opereras även bort och då bedöms åtgärdens estetiska påverkan på förhand. Det ligger i plastikkirurgens specialkunnande att minimera synliga spår efter åtgärder.

Ett enskilt födelsemärke på ett lätt ställe kan ibland tas bort i samband med det första mottagningsbesöket, men vanligtvis bokas en separat tid för borttagning av födelsemärken efter konsultationen.

Plastikkirurgen hjälper vid estetiska olägenheter som stör livet

På plastikkirurgens mottagning får du hjälp i estetiska frågor oberoende av din ålder eller ditt kön. Vården är inte dyrare än annan specialsjukvård, utan priserna består liksom i specialsjukvården av läkararvoden och materialavgifter. Till plastikkirurgens mottagning kommer alldeles vanliga människor som söker hjälp med estetiska olägenheter som stör livet.

Till plastikkirurgens tjänster hör:

  • Slipning av rynkor och hudfåror
  • Ärrkorrigeringar och slipning av akneärr
  • Ögonlocksoperationer
  • Borttagning av födelsemärken

Boka tid till plastikkirurgens mottagning >

 

Till din tjänst

ML, specialistläkare i plastikkirurgi
MD, specialist i plastikkirurgi
MD, specialist i plastikkirurgi
Medicine licentiat, Specialistläkare i plastikkirurgi
ML, specialistläkare i plastikkirurgi
MD, specialist i plastikkirurgi
ML, specialist i plastikkirurgi

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan tjänst.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}
Ihosairaala