Borttagning av födelsemärken och hudförändringar

Vi fokuserar på borttagning av födelsemärken och hudförändringar samt på olika former av hudcancer. På Hudsjukhuset arbetar flera specialister med kirurgisk inriktning som specialiserat sig på ingrepp inom dessa områden. I vårt team finns även specialister på krävande hudcanceroperationer, som vi erbjuder utan långa köer.

Boka tid för borttagning av födelsemärken>

 

Födelsemärken och hudförändringar tas vanligen bort av två orsaker:

  1. När det i samband med en kontroll uppstår misstankar om att ett födelsemärke eller en hudförändring kan vara av elakartad karaktär
  2. Ett födelsemärke eller en hudförändring skaver eller är kosmetiskt störande till den grad att borttagning anses befogad även om det inte finns misstankar om elakartad karaktär

Ingreppet görs efter läkares bedömning, men med hänsyn till patientens önskemål. Vi kan ta en provbit av ett misstänkt födelsemärke eller en hudförändring för att ställa närmare diagnos, eller ta bort födelsemärket helt och hållet. Vi skickar borttagna födelsemärken till en patolog som undersöker om de är god- eller elakartade.

Ingreppet lyckas ofta redan under första besöket

När du bokar tid för borttagning av födelsemärken lönar det sig att nämna hur många födelsemärken det rör sig om och var de finns. Vid besöket kommer läkaren och patienten tillsammans överens om metoden för borttagning. En del av våra kirurgiskt orienterade läkare tar bort enskilda födelsemärken från lättillgängliga ställen redan vid första besöket, under en 20 minuters mottagning. Oftast lönar det sig att boka två tider på 20 minuter. 

För att utreda om patienten har en elakartad förändring som kräver fortsatta åtgärder skickar vi vanligtvis borttagna födelsemärken vidare för patologisk undersökning. Det totala priset för borttagning av födelsemärken är 333 till 557 euro beroende på situation, borttagningsmetod och en eventuell patologisk undersökning.

Oftast går det bra att ta bort ett eller två födelsemärken under en mottagningstid på 20 minuter, men för borttagning av fler än så lönar det sig att boka en längre tid. Om ett födelsemärke finns på ett besvärligt ställe eller födelsemärkena finns på olika ställen av kroppen är det också bäst att boka en längre tid eller ett separat besök för ingreppen. Om du är osäker eller inte hittar en lämplig tid hjälper vår kundtjänst dig i alla frågor på telefon 010 419 20 00.

Boka tid för borttagning av födelsemärken>

Kirurgisk borttagning av födelsemärk Pris (inkl. poliklinikavgift)
Borttagning av födelsemärke med kniv Från 359.46 €
Ts-PAD-1: Histologisk undersökning av vävnadsprov +119.76 €
2x Ts-PAD-1: Två provtagningars undersökningspaket +215.09 €
3x Ts-PAD-1: Tre provtagningars undersökningspaket +271.02 €
Sk-PAD-Ihot: Histologisk undersökning av eksemprov +165.32 €
2x Sk-PAD-Ihot: Två provtagningars undersökningspaket +276.74 €

Om situationen tillåter tar hudsjukhusets läkare bort födelsemärken i samband med första besöket:

Våra andra läkare tar också bort födelsemärken, men undersöker först patienten eller förutsätter alltid att patienten bokar en längre tid. Du hittar alla våra läkare som specialiserat sig på födelsemärken och hudförändringar under Födelsemärken och hudförändringar.

Hudförändringar kan också behandlas utan operation

PDT-behandling eller fotodynamisk terapi är en ljusbaserad precisionsbehandling för vissa hudförändringar utan operation. PDT-ljusbehandling kan användas bland annat vid behandling av förstadier till skivepitelcancer och basalcellscancer. Ett fotosensibiliserande ämne appliceras på huden och de förändrade cellerna belyses med ljus. PDT fungerar bevisligen effektivt även med hjälp av dagsljus nuorennushoitona.

Till din tjänst

ML, specialistläkare i plastikkirurgi
MD, specialist i plastikkirurgi
ML, specialist i hudsjukdomar
ML, läkare under specialistutbildning inom hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Specialist i hudsjukdomar och allergologi
ML, specialiserande läkare inom hudsjukdomar
MD, specialist i plastikkirurgi
ML, specialist i hudsjukdomar
Medicine licentiat, Specialistläkare i plastikkirurgi
ML, specialistläkare i plastikkirurgi
MD, specialist i plastikkirurgi
ML, specialistläkare inom hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialistläkare för hudsjukdomar
ML, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialist i dermatologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialist i hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
MD, specialiserande läkare inom hudsjukdomar
ML, specialist i plastikkirurgi
MD, specialist i dermatologi
Docent, medicine doktor, specialist i dermatologi
MKD, specialist i dermatologi och allergoglogi
ML, specialiserande läkare i hudsjukdomar
ML, specialistläkare inom hudsjukdomar och allergologi
ML, specialist i dermatologi
Specialist i dermatologi och allergologi

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan tjänst.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}
Ihosairaala