Barns hudproblem

Barnets hud är känslig och vården av den har specifika drag. Typiska hudproblem hos barn är till exempel olika utslag och allergier. Hudbesvären beror ofta på grundstrukturen i barnets egen hud, yttre påverkan eller specifika infektionssjukdomar.

De vanligaste hudsjukdomarna hos barn är till exempel:

  • Atopisk hud
  • Vårtor
  • Mollusker
  • Födoämnesallergier
  • Olika utslag
  • Svinkoppor
  • Leverfläckar
  • Födelsemärken
  • Skabb
  • Barndomsakne

Hudsjukhusets team består av en mängd erfarna läkare som specialiserat sig inom barns hudsjukdomar och som har barn som sina favoritpatienter. Till de små patienternas glädje har även en färggrann lekgrotta byggts.

Du kan bekanta dig med våra läkare som sköter barnens hudsjukdomar via Sakkunnig-sidan och vår vårdpersonal hjälper på nummer 010 419 2000.

Boka tid för ditt barn >

Till din tjänst

LL, Ihotautien ja allergologian erikoislääkäri
LL, Ihotauteihin ja allergologiaan erikoistuva lääkäri
MD, specialist i dermatologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialistläkare i hud- och könssjukdomar
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi och patologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
MD, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MKD, dermatolog
ML, specialist i dermatologi och allergologi
LT, ihotautien erikoislääkäri
ML, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
Docent, medicine doktor, specialist i dermatologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MKD, specialist i dermatologi och allergoglogi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi
LL, ihotauteihin ja allergologiaan erikoistuva lääkäri
ML, specialkompetenser
MD, specialist i dermatologi
ML, specialiserande läkare i hudsjukdomar

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan tjänst.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}
Ihosairaala