Tarja-Mälkönen-web

Tarja Mälkönen

MD, specialist i dermatologi
"Långsiktighet är guld och god vård bär från år till år"

Tarja Mälkönen, specialläkare inom hudsjukdomar och allergologi, är sakkunnig inom psoriasis och svåra atopiska eksem samt sköter på bred front allehanda hudsjukdomar. Hon är överläkare på Hud- och allergisjukhusets bäddavdelning vid HUS och deltar i utarbetandet av nationella vårdanvisningar för psoriasis i arbetsgruppen för God praxis. Hon blev intresserad av hudsjukdomar, eftersom man med dem omedelbart kommer till problemets kärna tillsammans med patienten. “Hudsjukdomar som specialområde är fint på så vis att man genast från första stund kan se problemet och kan ta itu med det utan utdragna laboratorieprov. Jag njuter även av att få arbeta med patienter i alla åldrar och av olika kön och att få hjälpa hela spektret av patienter. Det bästa är att få se hur patientens tillstånd förbättras med hjälp av behandlingar, eftersom hudsymptom – allt från klåda till utslag – kan göra livet väldigt besvärligt.” Hudsjukdomar är ofta utdragna och Tarjas motto är att det inte finns några snabba lösningar: vården ska vara långsiktig och effektiv ännu flera månader eller och till och med flera år senare. Målet är att förbättra patientens tillstånd så permanent som möjligt med beaktande av patientens situation. Tarja motiveras av att kunna hjälpa andra men också av att området utvecklas till patientens fördel. Hon arbetar aktivt med vårdrekommendationer, så att den nyaste informationen fås ut i det praktiska arbetet över hela landet och så att vården är uppdaterad och högkvalitativ varje år.  

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan expert.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}

Specialkompetenser

Språk

Englishen
Finnishfi

Priser

  • 20 min 112€*
  • 30min 136,50€*

Allmän pI priset för mottagningen ingår förutom själva mottagningstiden, dessutom utförandet av alla skriftliga anteckningar som specialisten gör i journalerna, samt den tid som krävs för att bekanta sig med eventuella förhandsuppgifter. Förutom själva mottagningsavgiften debiteras en poliklinikavgift på 31,82 €, i vilken ingår Kanta-avgiften samt e-recept. Eventuella undersökningar och ingrepp som utförs på mottagningen debiteras separat. FPA-ersättningen är inte beaktad i prisena. Du kan bekanta dig med diverse kostnadsuppskattningar på vår prislista.

Fakta

Ihosairaala