Behandling av akne

Behandling av akne är en av våra styrkor och hos oss får du hjälp även i krävande fall. Våra sakkunniga sköter tusentals fall årligen och vi är vana att behandla aknehud samt att ordinera vård. Även ärr som kommer av akne och ojämnheter i kinderna kan skötas med många metoder såsom till exempel laser.
Boka tid till akneläkare >

 

Patientens upplevelse avgör vårdbehovet

Akne har enligt forskning en mycket stark inverkan på självförtroendet och problemet upplevs mycket personligt. Många förblir ensamma med sitt besvär och försöker resultatlöst stävja aknen med hemmakonster. Ovårdad akne är i värsta fall till och med smärtsam och som följd av detta kan det uppstå ärr som besvärar länge.

Det lönar sig att uppsöka läkarmottagning när egenvårdsknepen inte verkar fungera och aknesymptomen inte hålls under kontroll. Även långvarig akne eller akneutbrott i en ovanlig ålder utgör anledning att kontakta en sakkunnig.

Hudläkare identifierar akne och rekommenderar individuell vård

Akne undersöks av hudläkare och för en erfaren specialläkare är den lätt att diagnostisera. Ofta bestäms diagnosen genom undersökningar där läkaren ser och känner. Dessutom begär man av patienten bakgrundsuppgifter för att utreda ärftliga faktorer och tidigare beprövade egenvårdsmetoder. Laboratorieundersökningar behövs mycket sällan för att bestämma diagnosen. På basis av undersökning och samtal rekommenderar läkaren lämplig vård för att få aknen att ge med sig.

Vårdformerna varierar individuellt från hudvårdshandledning till olika nivåer av läkemedelsbehandlingar, varav den starkaste är isotretinoin-behandling.I samband med starkare läkemedelsbehandlingar behövs laboratorieundersökningar utöver de bakgrundsuppgifter som patienten ger. Dessa är s.k. säkerhetsprov, med vilka man följer upp till exempel hur patientens lever fungerar under behandlingen.

Ärr som förorsakats av svår akne kan även behandlas exempelvis med kemisk peeling eller slipning med koldioxidlaser – dock först efter det att sjukdomen helt och hållet lugnat ner sig. Lär mer om behandling av akneärr >

Inte enbart läkemedelsbehandling

Utöver läkemedelsbehandling kan patienten ges tips för hudvård vid akne. Hudläkaren vet hur huden rengörs på rätt sätt, vilken smink man kan använda och hur man till exempel med en täckande foundation kan hjälpa patienten att leva med en hudsjukdom som påverkar utseendet. Aknepatienter borde undvika att klämma på finnarna, eftersom det kan förvärra inflammationen.

Behandling av akne kräver tålamod av patienten, eftersom behandlingsresultaten ses först efter veckor eller i vissa fall med månaders fördröjning. Behandlingsresultaten vid akne är ändå vanligtvis utmärkta och i praktiken kan all akne behandlas, även om sjukdomen dock kan återkomma senare.

Våra sakkunniga är vana vid att sköta specialsituationer med akne, såsom professionella idrottares eller flitiga tränares akne, akne hos barn under tonåren, akne som uppstår i vuxen ålder, akne hos gravida samt även svårbehandlad akne. Hudläkare som specialiserat sig på akne har lösningar även på de svåraste fallen.
Boka tid till akneläkare >

Specialistmottagnings Pris, beroende på läkare Inkl. Fpa-ersättning och poliklinikavgift
Max. 20 min 132.21 € 136.21 €
Max. 30 min 163.29 € 167.29 €
Max. 45 min 243.76 € 247.76 €
Max. 60 min 324.23 € 328.23 €
Vårdanvisning per telefon, eventuellt recept 56.33 € 69.33 €
Utlåtande, vanligt (B-utlåtande) 74.72 € 68.72 €
Utlåtande, omfattande (B-utlåtande) 96.56 € 86.56 €
Utlåtande, mycket omfattande och grundligt (B2-utlåtande) 113.81 € 98.81 €
Intyg, vanligt (A-intyg) 17.24 € 15.24 €
E-utlåtande (till försäkringsbolag) 28.74 € 28.74 €
Övriga intyg Från 40.24 € Från 38.24 €

Till din tjänst

ML, läkare under specialistutbildning inom hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialistläkare i hud- och könssjukdomar
Specialist i hudsjukdomar och allergologi
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialiserande läkare inom hudsjukdomar
Docent, MD, specialist i dermatolog och könssjukdomar
ML, specialist i hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
Docent, MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialistläkare inom hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi och patologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
MD, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialistläkare för hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
Docent, MKD, dermatolog
ML, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialistläkare för hudsjukdomar
Docent, MD, specialist i dermatologi
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
ML, specialist i hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
MD, specialiserande läkare inom hudsjukdomar
MD, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
ML, specialist i dermatologi och allergologi
MD, specialist i dermatologi
Docent, medicine doktor, specialist i dermatologi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MKD, specialist i dermatologi och allergoglogi
ML, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
MD, specialist i dermatologi
ML, specialiserande läkare i hudsjukdomar
ML, specialistläkare inom hudsjukdomar och allergologi
ML, specialist i dermatologi
Specialist i dermatologi och allergologi

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan tjänst.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}
Ihosairaala