plastiikkakirurgian erikoislääkäri

Jussi Valtonen

Medicine licentiat, Specialistläkare i plastikkirurgi
"En gemensam förståelse hjälper betydligt i vårdrelationen.”

”För mig har kirurgi varit val nummer ett redan då jag började läkarskolan och plastikkirurgi blev redan i ett tidigt skede mitt drömyrke. Jag tycker plastikkirurgi är det mångsidigaste området inom kirurgi och att det ger mig de utmaningar jag behöver i jobbet. Jag kan använda mina styrkor som plastikkirurg exempelvis vid utmanande korrigeringar av ärr.” 

För Valtonen, som är specialist i plastikkirurgi vid Ihosairaala, har patientarbetet påverkat karriärvalet mest, eftersom han kan erbjuda hjälp och konkret lösa även utmanande problem när han träffar patienten. För honom är det också viktigt att själv se resultatet av det egna arbetet och uppleva att han kunnat förbättra sina patienters livskvalitet genom sitt eget arbete. 

”Den bästa responsen tycker jag är när jag känner att patienten litar på mig som läkare och kirurg. Vid patientmöten märker jag många gånger tydligt när det fötts ett förtroende mellan mig och den behandlade personen. I mitt arbete är jag ganska öppen och empatisk – jag tror att det hjälper mig bemöta exempelvis barnpatienter eller kunder som är rädda för behandling. Jag försöker alltid vara så tydlig som möjligt och kommunicera till kunden om vad saken gäller, vad vi håller på att göra och varför. En gemensam förståelse hjälper betydligt i vårdrelationen.” 

Jussi Valtonens specialkompetenser är olika korrigeringar av ärr och laserbehandlingar. Enligt honom är lasern ett utmärkt verktyg bland annat för att ta bort födelsemärken och för att behandla ärr. På Ihosairaala utför Valtonen även hudtumörkirurgi och övre ögonlocksplastik, fettransplantationer och vissa andra estetiska ingrepp. 

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan expert.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}

Specialkompetenser

  • Laserbehandlingar
  • Reparationer av ärr
  • Operationer
  • Fettransplantationer
  • Krävande borttagande av födelsemärken och hudförändringar

Språk

Englishen
Finnishfi
Swedishsv

Priser

  • 30 min 131,25€*

Allmän pI priset för mottagningen ingår förutom själva mottagningstiden, dessutom utförandet av alla skriftliga anteckningar som specialisten gör i journalerna, samt den tid som krävs för att bekanta sig med eventuella förhandsuppgifter. Förutom själva mottagningsavgiften debiteras en poliklinikavgift på 34,00 €, i vilken ingår e-recept. Utöver detta debiteras också en Kanta-avgift på 3,50 €. Eventuella undersökningar och ingrepp som utförs på mottagningen debiteras separat. FPA-ersättningen är inte beaktad i prisena. Du kan bekanta dig med diverse kostnadsuppskattningar på vår prislista.

Fakta

  • Medicine licentiat
  • Specialistläkare i plastikkirurgi
Ihosairaala