Akne

Aknearvet voivat olla kipeä muisto

Akne on sairaus, joka jättää jäljen. Arpien esteettinen haitta voidaan kokea merkittävänä, mutta usealle aknearvet ovat myös kipeä muistutus aktiivisen aknen ajoista.
Varaa aika aknearpien hoitoon >

Akne saadaan kuriin lähes jokaisen potilaan kohdalla. Sen vaikutus ei kuitenkaan välttämättä lopu aktiivisen tulehduksen taltuttamiseen: jopa 55 % aknepotilaista kärsii kliinisesti merkittävistä aknearvista vielä aknen aktiivisen vaiheen jälkeen. 

Aknelle tyypillisiä ovat atrofiset arvet

Arvet jaetaan karkeasti kahteen tyyppiin: hypertrofisiin ja atrofisiin arpiin. Hypertrofiset arvet kasvavat koholle ja niistä puhutaan arven liikakasvuna. Kasvu johtuu runsaasta kollageenisäikeiden määrästä. Hypertrofisista arvista erotetaan omaksi tyypikseen vielä keloidiarvet, joissa liikakasvu ulottuu myös haava-alueen ulkopuolelle.
Atrofiset arvet puolestaan ovat ihoon jääviä painaumia. Arvet jäävät kuopalle, sillä iho ei korjaa itseään riittävästi kollageenin puutteen takia. Aknen tapauksessa juuri atrofiset arvet ovat tyypillisin arpeutumisen muoto.

Aknearvet vaikuttavat myös psyykkiseen hyvinvointiin

Aknearvilla voi olla yllättävältäkin tuntuvia vaikutuksia sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Niillä on tutkittu olevan yhteys huonoon itsetuntoon, ahdistuneisuuteen ja masennukseen.

Sosiaalisessa tutkimuksessa tutkittaville puolestaan näytettiin saman henkilön kuvaa aknearvilla ja ilman. Arpien kanssa samaa henkilö kuvailtiin huomattavasti useammin mm. ujoksi, stressaantuneeksi ja harvemmin esimerkiksi terveeksi tai hyväksi urheilussa.

Aknearvet voidaan hoitaa

Akne ja sen aiheuttamat arvet vaikuttavat pahimmillaan potilaan elämänlaatuun todella pitkään. Kokemus on hyvin yksilöllinen ja monien kohdalla voidaan puhua merkittävästä elinikäisestä haitasta.
Aknearpiin on kuitenkin olemassa tehokkaita hoitoja, kuten laserhionta ja sitä täydentävä TCA-kuorinta. Vakavien aknearpien tuottama haitta on arvioitu niin suureksi, että niiden hoito katsotaan esteettisen hoidon sijasta sairaudenhoidoksi.
Aknearpien hoito Ihosairaalassa »

Samankaltaisia artikkeleita

Ihosairaala