Akne vaikuttaa elämänlaatuun

Aknen hoito ei ole vain fyysisen sairauden hoitoa – hoidolla vaikutetaan elämänlaatuun

Aknea ei pidetä vakavana sairautena, sillä se ei uhkaa potilaan henkeä. Elämänlaatuun sillä on kuitenkin äärimmäisen suuri vaikutus niin psyykkisten kuin sosiaalisten tekijöiden kautta.
Varaa aika akneklinikalle »

Aknen vaikutusta elämänlaatuun on tutkittu paljon ja tulokset ovat hätkähdyttäviä. Ihotautien erikoislääkäri Carl Kyrklundin mukaan psykologiset ja sosiaaliset ongelmat ovat vakavasta aknesta kärsivien keskuudessa merkittävästi koholla.

“Vaikka akne ei uhkaa henkeä, sen vaikutus elämänlaatuun on usein jopa suurempi kuin vakavammiksi mielletyillä sairauksilla: Oxford Health and Lifestyle surveyn mukaan aknen sosiaaliset, psykologiset vaikutukset ovat yhtä vaikeat kuin kroonisessa astmassa, epilepsiassa, diabeteksessa, selkäkivussa tai nivelreumassa”, Kyrklund kertoo.

Akne vaikuttaa elämänlaatuun

Sairaudet koetaan hyvin eri tavoin, ja lähes väistämättä ulospäin näkyvä akne on usealle ahdistusta, masennusta ja jopa itsetuhoajatuksia aiheuttava tekijä. Kyrklundin mukaan aihetta on tutkittu paljon.

“Vuonna 2004 tehdyn turkkilaistutkimuksen mukaan ahdistuksesta kärsi joka neljäs aknepotilas  ja masennuksesta lähes joka kolmas. Tutkimuksen verrokkiryhmässä ahdistusta ei raportoitu ja masennuksen oireita raportoi vain 7,9%. Aknen vaikeusaste ei vaikuttanut tuloksiin, vaan kyse on aknen vaikutuksesta elämänlaatuun”, Kyrklynd sanoo.

“Toisen, vuonna 2011 tehdyn tanskalaistutkimuksen, mukaan aknesta kärsivillä nuorilla taas on heikompi itsetunto, enemmän arvottomuuden tunteita, vähemmän ylpeyden tunteita, alentunut omanarvontunto ja heikompi tyytyväisyys omaan vartaloon verrattuna niihin, joilla aknea ei ole. Lisäksi tutkimus havaitsi, että itsetuhoisten ajatusten yleisyys jopa tuplaantui vakavasta aknesta kärsivien parissa”, Kyrklund jatkaa.

Lisäksi tutkimus listaa seuraavia sosiaalisia vaikutuksia aknesta kärsivien murrosikäisten keskuudessa verrattuna muihin:

 • Heikompi sosiaalinen verkosto
 • Heikompi yhteys omaan perheeseen
 • Heikompi koulumenestys
 • Enemmän kiusaamisen kokemuksia
 • Ei ainuttakaan romanttista ihmissuhdetta
 • Ei ainuttakaan seksikokemusta

Vanhemmassa yhdysvaltalaistutkimuksessa puolestaan aknepotilaiden keskuudessa todettiin esiintyvän muuta väestöä enemmän myös stressiä, aamuväsymystä ja jopa työttömyyttä.

Akne kannattaa hoitaa, jos se häiritsee elämää

Aknen psykologisia ja sosiaalisia vaikutuksia on tutkittu paljon ja näyttö on selkeää: oikea aknen hoito vaikuttaa potilaan elämänlaatuun ja parantaa jopa masennusta. Eräässä tutkimuksessa 38 masennuksesta kärsivää aknepotilasta sai tehokkaan isotretinoin-kuurin aknensa hoitoon.

“Akne alkoi hellittää otettaan 2kk hoidon aloituksen jälkeen, mutta masennusoireet vähenivät merkittävästi jo kahden viikon kohdalla. Tämäkin tulos tukee näkemystä, että aknen vaikeusasteella ei tunnu olevan väliä vaan olennaista on sen koettu vaikutus elämänlaatuun”, Kyrklund selittää.

On tärkeää muistaa, että kokemus aknesta on yksilöllinen: toiset kokevat jo yksittäiset näpyt häiritsevinä kun toisia asia ei häiritse lainkaan. Jo tutkimukset osoittavat, ettei aknen merkitystä kannata vähätellä, mikäli asia potilasta häiritsee.

“Hoidon merkityksen näkee vastaanotolla potilaiden reaktioista ja palautteesta. Aknen hoito on potilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin hoitamista ja oikean hoidon löytymisellä voi olla merkittävä vaikutus ihmisen elämänlaatuun”, Kyrklund päättää.
Aknen hoito ihotautilääkärillä »

Lähteet:
 • Misery L, Acta Dermato Venereol 2015
 • Gollinick H, J Eur Acad Dermatol 2015
 • Halvorsen JA, J Invest Dermatol 2011
 • Hahm BJ, J Dermatol 2009
 • Yazici, J Eur Acad Dermatol Venreol 2004
 • Gupta, B J Dermatol 1998
 • Cunliffe WJ. Br J Dermatol. 1986

Samankaltaisia artikkeleita

Ihosairaala