Spirometria ja PEF-ohjaus

Keuhkolääkärin perustutkimuksiin kuuluvat keuhkojen toimintaa mittaavat spirometriatutkimus sekä PEF-mittaus. Spirometriatutkimukset ohjaa Ihosairaalassa kokenut sairaanhoitajamme, joka on perehtynyt erityisesti keuhkotutkimuksiin ja niiden ohjaukseen. Ajanvaraus spirometriaan ja PEF-ohjaukseen tapahtuu puhelimitse numerosta 0104192000. 

Spirometria mittaa keuhkojen toimintakykyä

Spirometria on perustutkimus, jolla mitataan keuhkojen toimintakykyä. Se tehdään usein allergia- ja astmaselvittelyjen yhteydessä keuhkolääkärin määräämänä.

Tutkimuksessa potilas puhaltaa täydellä voimalla mittauslaitteeseen eli spirometriin, joka mittaa muun muassa uloshengitysilman tilavuuden, erilaisia virtausnopeuksia ja hengityksen keston.

Samassa yhteydessä potilaalle voidaan tehdä myös bronkodilataatiokoe, jossa hän saa ensimmäisten puhallusten jälkeen avaavaa lääkettä. Lääkkeen vaikutettua n. 10 minuuttia puhallukset toistetaan lääkkeen vaikutuksen arvioimiseksi.

[hinnasto_taulu id=’2372′]

PEF-ohjaus

PEF-lyhenne tulee sanoista Peak Expiratory Flow ja sillä mitataan nimensä mukaisesti uloshengityksen huippuvirtausta. PEF-mittausta käytetään astman hoidossa ja astmalääkityksen seurannassa.

Mittaus tapahtuu erityisen PEF-mittarin avulla. Mittariin tehdään maksimaalisia puhalluksia ja tulokset kirjataan seurantalomakkeelle. Ennen kotona tehtäviä seurantamittauksia sairaanhoitaja neuvoo ja ohjaa oikean tavan suorittaa puhallukset ja kirjata mittaustulokset.

PEF-mittausten kotiseurantajakso kestää yleensä kaksi viikkoa, minkä jälkeen tulokset analysoidaan keuhkolääkärin vastaanotolla.

 

Ihosairaala