Hudsjukhusets faktura- och avbetalningstjänst

Faktura

Vi erbjuder möjligheten att betala med faktura i samarbete med Walley. Du kan betala hela fakturabeloppet på en gång eller, om du får möjlighet att betala med kredit, dela upp betalningen i mindre delar genom att betala minst det minimibelopp som anges på fakturan senast förfallodagen.

Du måste vara minst 18 år vid beställningstillfället och Walley kommer att kontrollera din kreditinformation vid beställning. Sena betalningar debiteras med lagstadgade påminnelseavgifter och inkassokostnader samt dröjsmålsränta.

Fullständiga villkor och information om Walley faktura och kredit finns på Walleys hemsida:

WALLEY FAKTURERING OCH KREDIT VILLKOR

 

Ihosairaala