Mottagning hos hudsjukskötare – kontroll

På mottagningen undersöks patientens födelsemärken och hudförändringar. Kontrollen kan göras på sjukskötarens mottagning. Vid behov remitteras patienten till en hudläkare.

Födelsemärken och borttagning av födelsemärken hör till Hudsjukhusets specialkompetenser

Vid Hudsjukhuset jobbar flera specialister på hudförändringar som kan svara på dina frågor. Misstänkta födelsemärken kan enkelt kontrolleras på sjukskötarens mottagning. Våra utbildade hudsjukskötare hänvisar vid behov patienten till hudläkare. Borttagning av födelsemärken och patologiska undersökningar av födelsemärken görs alltid på läkarmottagning, men ofta räcker det med en kontroll hos hudsjukskötaren.

Hudens hälsa bör övervakas regelbundet. Alla förändringar ser inte alltid ut som födelsemärken, utan kan likna exempelvis eksem. Utöver melanom är exempelvis basalcellscancer, skivepitelcancer och solkeratos, som förekommer framför allt hos de äldre, ganska vanliga och deras tidiga upptäckt garanterar ett bättre behandlingsresultat.

På hudsjukskötarens mottagning får du även en anvisning om solskydd och råd om egenkontroll.

Det kan vara värt att söka sig till kontroll om:

  • Födelsemärkets färg, storlek eller utseende ändras
  • Du tillhör en riskgrupp (många födelsemärken, tidigare melanom, melanom hos närstående familj, omfattande brännskador av solen i barndomen, exponering för omfattande UV-strålning i ungdomen)
  • Du behöver råd om hur du skyddar din hud från solen
Hur sker kontrollen?
En födelsemärkeskontroll på hudsjukskötarens mottagning går snabbt och enkelt. Kontrollen inleds med en intervju där patientens bakgrundsinformation utreds, då exempelvis melanom som uppstått hos nära anhöriga kan skvallra om ett genetiskt anlag och därmed påverka uppföljningen.

Efter diskussionen klär patienten av sig och sjuksköterskan kontrollerar antingen det misstänkta födelsemärket, eller vid behov alla födelsemärken på hela kroppen. Födelsemärken som undersöks närmare undersöks med ett dermatoskop som lyser upp och förstorar området som ska undersökas, vilket gör att man kan se djupare än hudens ytskikt. Sjukskötaren undersöker födelsemärkets struktur och bedömer om det kräver uppföljning, eller om situationen kräver borttagning av födelsemärket och en patologisk undersökning.

Om du misstänker en hudförändring, kontakta våra experter. På deras mottagning får du mer information om lämpliga behandlingsalternativ och regelbundna kontroller.

Till din tjänst

Mol sjuksköterska, procedursjuksköterska
Mol sjuksköterska, procedursjuksköterska

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan tjänst.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}
Ihosairaala