Ville-Kiiski-web

Ville Kiiski

MD, specialist i dermatologi
"Vården planeras individuellt enligt livssituation"

Hudläkare Ville Kiiski sköter alla typer av hudsjukdomar från akne till hudcancer och könssjukdomar, från diagnos till kirurgiska åtgärder. Ville har alltid vetat att han skulle bli läkare, eftersom människokroppen och dess förhållande till omgivningen intresserade honom redan när han var liten. Inom hudsjukdomar förenas visuellt och manuellt arbete. Därför var detta specialområde ett naturligt val för Ville.

“Inom hudsjukdomar finns en mycket bred skala av diagnoser och åtgärder. Därför är det visuella och manuella arbetet ständigt närvarande. Det bästa med arbetet är nöjda patienter som får hjälp för sina besvär. Särskilt bland unga aknepatienter kan sjukdomens inverkan på psyket vara enorm och det är ytterst belönande att få se att behandlingen fungerar och tillståndet blir bättre. Överhuvud taget borde man vid hudsjukdomar beakta den psykologiska sidan och patientens livskvalitet, utöver de fysiska symptomen.”

I mottagningsarbetet betonar Ville vikten av att bemöta patienten. Det är viktigt att läkaren har tid att lyssna på patienten och diskutera med denna om eventuella behandlingsmetoder. Villes mål är alltid att optimera vårdresultatet så att patientens livskvalitet förbättras totalt sett så mycket som möjligt. Kontinuerlig utveckling är också viktigt för Ville. Han är utexaminerad doktor från Helsingfors universitet. Ny kunskap och tillämpningen av den i vårdarbetet är nyckeln till allt bättre yrkeskunskap och vårdresultat.

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan expert.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment['location_name'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}

Specialkompetenser

 • specialkompetenser
 • akne
 • atopiskt eksem
 • psoriasis
 • diagnos och behandling av hudcancer
 • undersökning och borttagning av födelsemärken
 • rosacea
 • könssjukdomar
 • kryoterapi
 • behandling av överdriven svettning (inklusive behandling av överdriven svettning i armhålor)
 • estetiska injektionsbehandlingar av ansiktet

Språk

Englishen
Finnishfi

Priser

 • 10 min 101 €*
 • 20 min 131 €*
 • 30 min 162 €*
 • 45 min 205 €*
 • 60 min 250 €*

Allmän pI priset för mottagningen ingår förutom själva mottagningstiden, dessutom utförandet av alla skriftliga anteckningar som specialisten gör i journalerna, samt den tid som krävs för att bekanta sig med eventuella förhandsuppgifter. Förutom själva mottagningsavgiften debiteras en poliklinikavgift på 31,82 €, i vilken ingår Kanta-avgiften samt e-recept. Eventuella undersökningar och ingrepp som utförs på mottagningen debiteras separat. FPA-ersättningen är inte beaktad i prisena. Du kan bekanta dig med diverse kostnadsuppskattningar på vår prislista.

Fakta

 • Medicine doktor
 • Hudläkare
 • Små ingrepp möjliga redan vid första mottagningen. Vid borttagande av fler än ett födelsemärke eller vid övrigt ingrepp, boka tid på tfn 010 419 2000
Ihosairaala