Plastiikkakirurgi Aino Rönnblad

Aino Rönnblad

MD, specialist i plastikkirurgi
"Även småsaker kan vara stora för patienten”

”Plastikkirurgen Aino Rönnblad är specialist inom estetiska behandlingar. På hennes mottagning får man hjälp i alla slags frågor som gäller utseendet. Att fungera på gränsområdet mellan sjukvård och estetiska åtgärder är för Aino det bästa inom plastikkirurgin, eftersom arbetets olika sidor balanserar varandra.

“Det bästa med plastikkirurgin är dess mångsidighet. Jag njuter av att jag har tid för patienten och att jag kan koncentrera mig på patientens problem utgående från hens utgångsläge. Jag strävar alltid efter att hitta rätt lösning för patienten och ofta får jag också uppmuntra dem, eftersom många funderar över om de törs ens behandla en så liten sak. Jag betonar alltid att patientens erfarenhet är avgörande: också en liten sak kan vara stor. “

Aino är en omtyckt plastikkirurg och det är lätt att komma till hennes mottagning. Planeringen av behandlingen utgår från patientens behov, varefter man bedömer resultaten som kan uppnås med behandlingen samt riskerna. När en gemensam uppfattning nåtts, sköts behandlingarna med en gedigen yrkeskunskap.

I Ainos behandlingsutbud ingår olika injektionsbehandlingar, operationer av övre och nedre ögonlocket, fettransplantationer samt krävande borttagning av födelsemärken och hudförändringar med transplantat och flikar.”

Nästa lediga tider

Det finns inga lediga tider just nu. Kontrollera situationen senare eller välj en annan expert.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}

Specialkompetenser

  • Specialkompetenser
  • Injektionsbehandlingar: botulin och fillers
  • Operation av övre och undre ögonlock
  • Fettransplantationer
  • Ingrepp i ansiktsområdet
  • Krävande borttagande av födelsemärken och hudförändringar med transplanterad hud och flikar

Språk

Englishen
Finnishfi
Swedishsv

Priser

  • 30 min 123 € / 127,50 € med beaktande av FPA-ersättning och poliklinikavgift

Fakta

  • Medicine doktor
  • Specialist i plastikkirurgi